Vogels op Ameland

Voor vogelaars is Ameland een uitstekende plek. Het gehele jaar door zijn er vele soorten vogels op en rond het eiland te vinden.  Van doortrekkers in het vroege voorjaar, zoals de goudplevieren en kanoeten of in de late herfst, tot de echte overwinteraars. Op een relatief klein oppervlak vind je verschillende biotopen: zee, strand, wad,kwelders,  duin, bos en weiland.  Dit biedt een perfecte combinatie om veel vogelsoorten te observeren, bijvoorbeeld met laag water vanaf de waddendijk de foeragerende steltlopers en lepelaars of tegen de avond de geruisloze vlucht van de uil vanaf de duinen over de weilanden.

Jonge grutto klaar om geringd te worden    ringen van jonge grutto's op Ameland

De vogelwacht van Ameland ringt oa. jonge grutto’s voor onderzoek en bescherming.

Drieteenstrandlopers

Aan de vloedlijn van het strand tref je altijd foeragerende drieteenstrandlopers, leuke druk dribbelende vogeltjes. En soms tref je in zo’n grote groep van honderden vogels een geringd exemplaar.  De vraag is dan ook: “waar komt die vandaan”

Na een korte zoektocht op internet komt de Nederlandse deskundige op het gebied van drieteenstrandlopers als snel boven drijven: Wetenschappelijk onderzoeker Jeroen Reneerkens. Via hem de reactie dat onze strandloper voor de eerste keer geringd was op 18 sept 2013;  Eastoke Hayling Island, Zuid Engeland en na wat omzwervingen oa via Sanday, Orkney eilanden, Schokland op 27 feb 2015 op het Amelandse strand neerstreek. Twee en een half jaar onderweg naar…….

drieteenstrandloper met kleurringenVan de hand van Jeroen Reneerkens, zijn talrijke wetenschappelijke publicaties en heerlijk leesbare artikelen in verschillende tijdschriften verschenen. Voor de liefhebber als pdf-file hier beschikbaar.

Dus de volgende keer naar het strand, verrekijker mee en kleurringen spotten!

Jeroen Reneerkens is dankbaar voor al u meldingen. www.waderstudygroup.org/res/project/sanderling-nl.php

Supersnelle_Drieteen_web(1)

LIM852-4_Reneerkens

LIM823-5_Reneerkens

Waarneming Wietse Smit 270215

Ameland op en top vogel-eiland.

Om u een indruk te geven hier een kleine compilatie van vogels, allemaal gefotografeerd op Ameland.

er zijn geen afbeeldingen gevonden

De Feugelpôlle

Tussen de dorpen Ballum en Hollum ligt buitendijks, onder aan de waddendijk , de Feugelpôlle. Dit door natuurorganisaties gecultiveerd stukje kwelder van ca 5,5 ha, heeft een uitzonderlijke biotoop. De natuur heeft hier vrij spel, stormen en stromingen knagen jaarlijks aan het oppervlakte van deze kwelder. Met verwoede pogingen van rijshout en het uitzetten van oester en mosselbankjes probeert men de afkalving tegen te gaan.

Dit dynamisch stukje kust is niet alleen door zijn natuurlijke kustbescherming interessant, maar door de aanwezige planten en schelpen en vooral als broedplaats voor talrijke vogels.

Duizenden vogels broeden hier jaarlijks, verschillende kolonies van grote sternen, kokmeeuwen, visdiefjes hebben dit wadden paradijs ontdekt.

Voor de grote stern is dit zelfs één van de grootste broedplaatsen in Europa. Voor vogelaars en toeristen dé mogelijkheid om vanaf de zeedijk dit drukke schouwspel gade te slaan. Natuurlijk is de kwelder verboden toegang in het broedseizoen, maar met een eenvoudige verrekijker is het genieten vanaf de dijk. Een komen en gaan van sternen met gevangen visjes en een kakofonie van schreeuwende en krijsende meeuwen.

Voor de liefhebber nog een foto overzicht….

er zijn geen afbeeldingen gevonden

Nog een overzicht…

er zijn geen afbeeldingen gevonden

En om het helemaal af te leren nog een extra serie met vogels van Ameland. Oa een aantal wintergasten, doortrekkers ed.

er zijn geen afbeeldingen gevonden