Flora en fauna

wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit……

De natuur op Ameland is buitengewoon gevarieerd. De verschillende biotopen zoals de kwelders, de duinen, het wad, natte duinvalleien, weilanden en bossen zorgen voor een unieke omgeving.  Dit in combinatie met de zee, de wind en de rust maken het geheel tot één van Nederlands mooiste plekken.

zonsondergang op het wad

oerdblinkert

Waar waan je, je nog alleen in de natuur.  In het uiterste Noorden van Nederland met vanaf een duintop een uitzicht van tientallen kilometers  ongerepte natuur en wad.