Vögel

Für Vögelbeobachter ist Ameland ein ausgezeichneter Ort. Auf einem relativ kleinen Gebiet finden Sie mehrere Lebensräume: Meer, Strand, Watt, Dünen, Wald und Weide. Dies bietet eine perfekte Kombination für viele Vögelarten zu beobachten, zum Beispiel mit niedrigen Wasser aus dem Wattenmeer in den Futtersuche Wathose oder am Abend die stille Flucht der Sumpfohreule von den Dünen über die Wiesen.

Het ringen van een jonge grutto

Der Naturschutz  des Ameland beringung ein junge Uferschnepfe .

 

 

 

Während des ganzen Jahres gibt es viele Arten von Vögeln auf und rund um die Insel.
Von Zugvögel im frühen Frühjahr oder Spätherbst, bis die richtigen Winter.

In der Brutzeit ist auf Ameland und Top Vogelinsel.
Um Ihnen einen Eindruck hier ist eine kleine Zusammenstellung von Vögeln, die alle auf Ameland von uns fotografiert

 

Vögel auf der Nordseeinsel Ameland.

Ameland darf sich zu den vogelreichsten Gebieten der Niederlande zählen und bietet Lebensraum für viele Arten. Das Wattenmeer und die Insel Ameland ist für über 50 brütende Vogelarten ein wichtiges Brutgebiet.
Für 100.000 Brutpaare des niederländische Wattenmeeres stellen die Salzwiesen, Queller, Schlickwatten und Vordünen der Strandinseln die wichtigsten Brutgebiete dar.

Neben den Feuchtwiesen- und Sumpfvögel ( Kiebitz, Rotschenkel, Lachmöwe, Mäusebussard, Rohrweihe, Uferschnepfe, Löffer, Kamppflauter, Enten und Wiesenpieper)
dominieren die typischen Küstenvögel ( Brandgans, Eiderente, Austernfischer,
Sand und Seeregenpfeifer, Säbelschnäübrigen Möwen und Seeschwalbenarten).

Kamppflauter, Enten und Wiesenpieper)
dominieren die typischen Küstenvögel ( Brandgans, Eiderente, Austernfischer,
Sand und Seeregenpfeifer, Säbelschnäübrigen Möwen und Seeschwalbenarten).

Ameland op en top vogel-eiland.

Om u een indruk te geven hier een kleine compilatie van vogels, allemaal gefotografeerd op Ameland.

De Feugelpôlle

Tussen de dorpen Ballum en Hollum ligt buitendijks, onder aan de waddendijk , de Feugelpôlle. Dit door natuurorganisaties gecultiveerd stukje kwelder van ca 5,5 ha, heeft een uitzonderlijke biotoop. De natuur heeft hier vrij spel, stormen en stromingen knagen jaarlijks aan het oppervlakte van deze kwelder. Met verwoede pogingen van rijshout en het uitzetten van oester en mosselbankjes probeert men de afkalving tegen te gaan.

Dit dynamisch stukje kust is niet alleen door zijn natuurlijke kustbescherming interessant, maar door de aanwezige planten en schelpen en vooral als broedplaats voor talrijke vogels.

Duizenden vogels broeden hier jaarlijks, verschillende kolonies van grote sternen, kokmeeuwen, visdiefjes hebben dit wadden paradijs ontdekt.

Voor de grote stern is dit zelfs één van de grootste broedplaatsen in Europa. Voor vogelaars en toeristen dé mogelijkheid om vanaf de zeedijk dit drukke schouwspel gade te slaan. Natuurlijk is de kwelder verboden toegang in het broedseizoen, maar met een eenvoudige verrekijker is het genieten vanaf de dijk. Een komen en gaan van sternen met gevangen visjes en een kakofonie van schreeuwende en krijsende meeuwen.

Voor de liefhebber nog een foto overzicht….

nog een extra verzameling..