Fûgels op It Amelân

Foar fûgeltsjelju is It Amelân in prachtich plakje. It hiele jier troch binne der allerhanne soarten fûgels op en om it eilân te finen.
Fan trekfûgels op trochreis yn de iere maitiid of yn de lette hjerst, oant de echte oerwinterers.

IMG_6904

Het ringen van jonge grutto’s door de actieve fûgelwacht.

Yn it briedseizoen is It Amelân in fûgeleilân op-en-út.
Op in betreklik lyts oerflak komme je ûnderskate biotopen tsjin: strân, waad, dún, bosk en greide.

 

 

 

Donna Antonia drietenige strandloper

 

Dat jout in perfekte kombinaasje om in protte fûgelsoarten waarnimme te kinnen, bygelyks mei leech wetter fan de waaddyk ôf de fûrazjearjende steltrinders of tsjin de jûn de flecht fan de fjildûle.

 

Ameland op en top vogel-eiland.

Om u een indruk te geven hier een kleine compilatie van vogels, allemaal gefotografeerd op Ameland.

De Feugelpôlle

Tussen de dorpen Ballum en Hollum ligt buitendijks, onder aan de waddendijk , de Feugelpôlle. Dit door natuurorganisaties gecultiveerd stukje kwelder van ca 5,5 ha, heeft een uitzonderlijke biotoop. De natuur heeft hier vrij spel, stormen en stromingen knagen jaarlijks aan het oppervlakte van deze kwelder. Met verwoede pogingen van rijshout en het uitzetten van oester en mosselbankjes probeert men de afkalving tegen te gaan.

Dit dynamisch stukje kust is niet alleen door zijn natuurlijke kustbescherming interessant, maar door de aanwezige planten en schelpen en vooral als broedplaats voor talrijke vogels.

Duizenden vogels broeden hier jaarlijks, verschillende kolonies van grote sternen, kokmeeuwen, visdiefjes hebben dit wadden paradijs ontdekt.

Voor de grote stern is dit zelfs één van de grootste broedplaatsen in Europa. Voor vogelaars en toeristen dé mogelijkheid om vanaf de zeedijk dit drukke schouwspel gade te slaan. Natuurlijk is de kwelder verboden toegang in het broedseizoen, maar met een eenvoudige verrekijker is het genieten vanaf de dijk. Een komen en gaan van sternen met gevangen visjes en een kakofonie van schreeuwende en krijsende meeuwen.

Voor de liefhebber nog een foto overzicht….

voorruit nog maar… nieuwe foto’s